Prince Edward Island

Work Permit 2 năm để thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đầu tư 150,000 CAD, đề cử PR...

Chi tiết

AIP

Làm việc tại DN tham gia chương trình tại vùng Atlantic. Cấp PR ngay. Xét duyệt nhanh…

Chi tiết

Start Up Visa

Dành cho doanh nhân có chuyên môn và tiềm năng mở doanh nghiệp sáng tạo, tạo việc làm...

Chi tiết

B.C

B.C. Base stream Chương trình định cư đầu tư tiêu chuẩn tại British Columbia

Chi tiết

RNIP

Định cư việc làm tại 11 địa phương tham gia. Chương trình PR, xét duyệt ưu tiên 12 tháng

Chi tiết

SINP

Định cư việc làm SINP Saskatchewan với nhiều kênh của chương trình PNP đề cử tỉnh bang

Chi tiết

Manitoba

Work Permit 2 năm thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư 150,000 – 250,000 CAD...

Chi tiết

Nova Scotia

Đề cử PR sau doanh nghiệp hoạt động 1 năm, đòi hỏi chứng minh tích tụ tài sản...

Chi tiết

New Brunswick

Đã chấm dứt cấp PR, chuyển qua Work Permit như mọi tỉnh bang khác từ tháng 01/2021…

Chi tiết

Hành trình di cư Work Permit đầu tư

Tham khảo lộ trình thực hiện để đảm bảo đúng theo những quy định của từng tỉnh bang...

Chi tiết

Định cư Mỹ EB-3

EB-3c Unskilled Workers, Thẻ xanh cho cả gia đình diện lao động phổ thông tại Mỹ

Chi tiết

Federal Skilled Trades

Công nhân lành nghề, tiếng Anh đạt CLB4-5, kinh nghiệm đúng ngành tuyển...

Chi tiết

Federal Skilled Worker

Người đi làm trình độ cao, cấp PR trong vòng 6 tháng. Tiếng Anh CLB 7, cần có job offer...

Chi tiết

Owner Operator

Doanh nhân mua hoặc thành lập doanh nghiệp tại Canada trở thành chủ sở hữu chính...

Chi tiết

Work Permits

Giấy phép làm việc cho một công ty cụ thể với job offer, có đánh giá tác động việc làm LMIA…

Chi tiết

Bảo lãnh gia đình

Dịch vụ thực hiện hồ sơ bảo lãnh diện gia đình: vợ chồng, con cái tuổi phụ thuộc dưới 22...

Chi tiết

Bảo lãnh cha mẹ

Người bảo lãnh đạt mức thu nhập tối thiểu LICO +30% cho hộ gia đình, cam kết chu cấp...

Chi tiết

Các loại visa khác

Thời hạn thăm con tại Canada 2 năm, cam kết chu cấp của con, có bảo hiềm y tế...

Chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK