New Brunswick
Điều kiện chương trình:
 • Ứng viên phải có nền tảng sẵn sàng PR Ready đạt mức tối thiểu của chương trình.
 • Doanh nghiệp đầu tư phải mang lại lợi ích kinh tế cho tỉnh bang.
 • Tài sản tối thiểu 500,000 CAD, cần báo cáo đánh giá tích tụ tài sản bởi kế toán chỉ định của New Brunswick. Chấp nhận tài sản thừa kế, cho tặng 6 tháng trước nộp hồ sơ.
 • Người đương đơn chính tuổi từ 25-55. Tính điểm hồ sơ theo nhiều tiêu chí khác.
 • Bằng cấp tối thiểu 2 năm Đại học hoặc Cao đẳng. Cần đánh giá tín chỉ ECA bởi tổ chức được công nhận (ví dụ WES).
 • Kinh nghiệm chủ doanh nghiệp hay làm thuê ở vị trí cấp cao tối thiểu 3 năm trong 5 năm gần nhất.
 • Chứng chỉ tiếng Anh mức CLB 5 trong vòng 2 năm trước thời hạn nộp đơn.
Yêu  cầu thực hiện chương trình:
 • Đi khảo sát tại tỉnh bang trước khi nộp Dự định Tham gia Chương trình (EOI); hoặc tham dự hội thảo giới thiệu đầu tư của Chính phủ New Brunswick tổ chức trên thế giới.
 • Đạt tối thiểu thang điểm 65/100 điểm, xét trên cơ chế lựa chọn kế hoạch kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế cho New Brunswick nhất. Hồ sơ nộp online.
 • Nhận thư chấp thuận Letter of Support của tỉnh bang cho nộp Work Permit.
 • Lập doanh nghiệp tại New Brunswick tối thiếu 150,000 CAD tổng vốn đầu tư hợp lệ theo qui định cụ thể của chương trình, không bao gồm nguồn vốn lưu động (working capital).
 • Thời hạn mở doanh nghiệp trong vòng tối đa hai (02) năm từ khi đến New Brunswick.
 • Nhận đề cử PR sau 12 tháng doanh nghiệp hoạt động đạt điều kiện thuê ít nhất 01 lao động toàn thời gian là công dân hoặc thường trú nhân Canada.
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
Brunswick

Brunswick

 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK