Federal Skilled Trades
Điều kiện chương trình:
 
Chương trình áp dụng cho các mã ngành nghề NOC sau của Canada:
 • Major Group 72, industrial, electrical and construction trades
 • Major Group 73, maintenance and equipment operation trades
 • Major Group 82, supervisors and technical jobs in natural resources, agriculture and related production
 • Major Group 92, processing, manufacturing and utilities supervisors and central control operators
 • Minor Group 632, chefs and cooks
 • Minor Group 633, butchers and bakers
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong 5 năm gần nhất
 • Kinh nghiệm thuộc nhóm B (nghề kỹ thuật & thợ - cao đẳng…) theo NOC.
 • Tiếng Anh đạt CLB5 (Nghe – Nói), CLB4 (Đọc – Viết)
 • Làm đúng loại mô tả công việc trong ngành phân loại theo NOC
 • Có job offer full time, thời hạn tối thiểu 1 năm hoặc chứng chỉ nghề do trường/cơ sở đào tạo tại Canada cấp
 • Không đòi hỏi trình độ học vấn
Tóm tắt qui trình:
 • Kiểm tra điều kiện; nhận mã tham chiếu (i.e JM1234567890)
 • Tạo profile (online), hoàn chỉnh trong 90 ngày
 • Chấp thuận vào pool of candidates, hiệu lực 12 tháng
 • Job offer của công ty mời cần đánh giá tác động trên thị trường tuyển dụng - LMIA (Labour Market Impact Assessment)
 • Thêm điểm khi có bằng cấp Canada, job offer hoặc Đề cử tỉnh bang
 • Đánh giá nghề tại tỉnh bang đề cử
 • Nộp hồ sơ khi được chọn trong vòng 90 ngày
 • Xét duyệt CIC trong vòng tối đa 6 tháng với đầy đủ hồ sơ
Qui trình Express Entry:
 
Qui trình Express Entry
Hệ thống tính điểm CRS:
Thang 1,200 điểm; mức điểm mời hồ sơ hiện tại khoảng 440 điểm

 
Hệ thống tính điểm CRS
 
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS:
 
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS

So sánh các chương trình:
 
express entry so sanh cac chuong trinh
 

 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK