Định cư Mỹ EB-3

EB-3c Unskilled Workers, Thẻ xanh cho cả gia đình diện lao động phổ thông tại Mỹ

Chi tiết

Owner Operator

Doanh nhân mua hoặc thành lập doanh nghiệp tại Canada trở thành chủ sở hữu chính...

Chi tiết

Work Permits

Giấy phép làm việc cho một công ty cụ thể với job offer, có đánh giá tác động việc làm LMIA…

Chi tiết

Bảo lãnh gia đình

Dịch vụ thực hiện hồ sơ bảo lãnh diện gia đình: vợ chồng, con cái tuổi phụ thuộc dưới 22...

Chi tiết

Bảo lãnh cha mẹ

Người bảo lãnh đạt mức thu nhập tối thiểu LICO +30% cho hộ gia đình, cam kết chu cấp...

Chi tiết

Các loại visa khác

Thời hạn thăm con tại Canada 2 năm, cam kết chu cấp của con, có bảo hiềm y tế...

Chi tiết

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK