Work Permits
Điều kiện chương trình:
 • Work Permit là văn bản cho phép làm việc tại Canada, thường chỉ có hiệu lực cho một công việc cụ thể, với thời hạn nhất định.
 • Ban hành dựa trên cơ sở doanh nghiệp tuyển dụng có được báo cáo đánh giá tác động việc làm LMIA hay Hợp đồng tuyển dụng từ doanh nghiệp được miễn LMIA
 • Người có Work Permit sau một thời gian làm việc, sinh sống tại Canada có thể xin PR theo các kênh khác như Đề cử tỉnh bang, Dòng xét duyệt nhanh liên bang Express Entry... tùy theo trình độ.
 •  
 • Đánh giá doanh nghiệp về mục đích tuyển dụng, lịch sử tuân thủ chế độ tiền lương, điều kiện lao động…
 • Doanh nghiệp cần có được giấy phép LMIA, thời hạn Work Permit theo nội dung cụ thể của LMIA
 • Hợp đồng tuyển dụng từ doanh nghiệp
Tóm tắt qui trình:
 • Có visitor visa (TRV) để vào Canada
 • Lý lịch tư pháp, khám sức khỏe và chứng minh được sẽ rời khỏi Canada khi hết hạn giấy phép Work Permit
 • Sinh viên học tại cơ sở đào tạo tại Canada có thể xin Work Permit trong vòng 90 ngày kể từ ngày tốt nghiệp
 • Thành viên gia đình có thể xin Work Permit riêng khi đã ở tại Canada
 • Giấy phép học tập Study Permit của con được xin cùng thời điểm WP
 • Thời gian xử lý hồ sơ hiện tại khoảng 30 tuần
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS:
 
work permit
 


 
 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK