Bảo lãnh cha mẹ
Điều kiện chương trình:

Đương đơn bảo lãnh phải được mời nộp bảo lãnh cha mẹ, thông qua bởi:
 • Tự nắm được cá nhân đủ điều kiện bảo lãnh (sponsor)
 • Bày tỏ ý định bảo lãnh cha mẹ, nộp ý định online trước thời hạn qui định
 • Việc chọn lựa thực hiện trên cơ sở thứ tự nộp; số lượng năm 2018 là 10,000 hồ sơ được chọn, dự kiến quota 20,000 hồ sơ trong năm 2019
 • Người bảo lãnh phải đảm bảo khả năng chu cấp các nhu cầu tối thiểu cho đương đơn: sinh hoạt, y tế, nơi ở…
 • Phải ký cam kết undertaking với Bộ Quốc tịch, Tỵ nạn & Định cư
 • Thời gian cam kết chu cấp kéo dài 20 năm
 • Vợ, chồng có thể tham gia đồng bảo lãnh để tăng mức thu nhập xét duyệt của hộ gia đình
Tóm tắt qui trình:
 • Mức thu nhập yêu cầu tùy theo số người trong hộ gia đình theo qui định
 • Đánh giá thu nhập cần cao hơn qui định tối thiểu LICO +30% (ví dụ tham khảo: hộ năm người mức LICO qui định $67,400 vào năm 2017, cộng 30% là tối thiểu $87,620/năm)
 • Hồ sơ hoàn thuế cá nhân từ CRA cho 3 năm gần nhất
 • Phải duy trì mức thu nhập qui định đến khi cha mẹ có PR
 • Đương đơn (cha mẹ) điền hồ sơ theo diện bảo lãnh gia đình
 • Thời gian xét duyệt CIC đang xử lý hiện tại khoảng 24 tháng
canada bao lanh cha me

 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK