Định cư diện kinh tế

Diện di trú lớn nhất tại Canada cho các nhà đầu tư, lao động tay nghề cao.

Work Permit 2 năm để thực hiện kế hoạch kinh doanh. Đầu tư 150,000 CAD, đề cử PR...

AIP

Làm việc tại DN tham gia chương trình tại vùng Atlantic. Cấp PR ngay. Xét duyệt nhanh…

Dành cho doanh nhân có chuyên môn và tiềm năng mở doanh nghiệp sáng tạo, tạo việc làm...

Yêu cầu riêng cho các vùng đến đầu tư: trong và ngoài GTA, và ưu tiên lĩnh vực ICTD - Information

Work Permit 2 năm cho đương đơn thực hiện Performance Agreement; Open Work Permit cho vợ/chồng

Định cư việc làm tại 11 địa phương tham gia. Chương trình PR, xét duyệt ưu tiên 12 tháng

Work Permit 2 năm thực hiện kế hoạch kinh doanh, đầu tư 150,000 – 250,000 CAD...

Đề cử PR sau doanh nghiệp hoạt động 1 năm, đòi hỏi chứng minh tích tụ tài sản...

Đã chấm dứt cấp PR, chuyển qua Work Permit như mọi tỉnh bang khác từ tháng 01/2021…

Tham khảo lộ trình thực hiện để đảm bảo đúng theo những quy định của từng tỉnh bang...

Công nhân lành nghề, tiếng Anh đạt CLB4-5, kinh nghiệm đúng ngành tuyển...

Người đi làm trình độ cao, cấp PR trong vòng 6 tháng. Tiếng Anh CLB 7, cần có job offer...

Các kênh định cư khác

Bảo lãnh thân nhân và visa khác

Doanh nhân mua hoặc thành lập doanh nghiệp tại Canada trở thành chủ sở hữu chính...

Giấy phép làm việc cho một công ty cụ thể với job offer, có đánh giá tác động việc làm LMIA…

Dịch vụ thực hiện hồ sơ bảo lãnh diện gia đình: vợ chồng, con cái tuổi phụ thuộc dưới 22...

Người bảo lãnh đạt mức thu nhập tối thiểu LICO +30% cho hộ gia đình, cam kết chu cấp...

Đánh giá hồ sơ online

Gửi thông tin sơ bộ ban đầu để nhận đánh giá hồ sơ miễn phí về khả năng di cư của bạn với chương trình phù hợp nhất.

Mới cập nhật

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK