AIP
Điều kiện chương trình:

Phạm vi áp dụng:
 • Chương trình AIP ưu tiên cho vùng bờ đông Canada: các tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador. Cấp PR ngay.
Đương đơn tiềm năng:
 • Đối tượng không đáp ứng được chương trình đầu tư về tài sản, tổng số điểm EOI, kinh nghiệm quản lý…
 • Sẵn sàng làm việc tại doanh nghiệp tuyển dụng trong vùng Atlantic
 • Mong muốn có việc làm, thu nhập ổn định ngay khi đến Canada
Yêu cầu:
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong 5 năm gần nhất đúng lĩnh vực tuyển dụng
 • Hồ sơ kinh nghiệm việc làm rõ ràng, bao gồm hợp đồng lao động, thư tham chiếu, phiếu lương…
 • Có được hợp đồng tuyển dụng thời hạn tối thiểu 1 năm từ thời điểm có PR cho mã ngành NOC TEER 0,1,2,3; loại hợp đồng dài hạn (permanent) với NOC TEER 4 tại doanh nghiệp được phê chuẩn của AIP
 • Đạt yêu cầu chương trình
  • Đánh giá tín chỉ bằng cấp ECA (educational credential assessment) phù hợp yêu cầu mã ngành
  • Tiếng Anh mức tối thiểu CLB 5, với vị trí thuộc NOC TEER 4 chỉ CLB 4
  • Khả năng tài chính nhất định cho hành trình
  • Lý lịch tư pháp, sức khỏe phù hợp yêu cầu định cư Canada
Tóm tắt qui trình:
 • Đánh giá nhu cầu hòa nhập của từng cá nhân (needs assessment)
 • Kế hoạch hòa nhập (settlement plan) của tổ chức hỗ trợ tại tỉnh bang đến
 • Doanh nghiệp tuyển dụng xin phê chuẩn ứng viên từ tỉnh bang dựa trên: hợp đồng tuyển dụng, kế hoạch hòa nhập, kinh nghiệm làm việc của ứng viên
 • Phê chuẩn từng ứng viên từ tỉnh bang. Có thể xin Work Permit qua làm việc sớm tại doanh nghiệp
 • Hồ sơ PR tại Bộ di trú IRCC, thời gian xét duyệt nhanh 06 tháng (tại thời điểm tháng 12/2023)
 • Đến làm việc, sinh sống tại tỉnh bang đề cử, tối thiểu đến khi có PR
AIPP

 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK