Ontario
Điều kiện chương trình:

Bao gồm hai giai đoạn: Stage 1 - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh tại tỉnh bang và Stage 2 - Work Permit thực hiện hợp đồng cam kết đầu tư, vận hành doanh nghiệp và đề cử PR liên bang. Yêu cầu riêng cho các vùng đến đầu tư: trong và ngoài GTA, và ưu tiên lĩnh vực ICTD (Information and Communications Technology/Digital communications).

Yêu cầu riêng cho các vùng đến đầu tư: trong và ngoài GTA, và ưu tiên lĩnh vực ICTD (Information and Communications Technology/Digital communications)

định cư canada diện kinh tế ontario

(*) Tính điểm cho tổng tài sản và mức đầu tư. Ưu tiên cho vùng ngoài GTA & ngành ICTD.
 • Việc làm toàn thời gian FTE cho người địa phương (Canadian hoặc PR), trong vòng tối thiểu liên tục 10 tháng, với lương ít nhất đạt mức tối thiểu qui định.
 • Kinh nghiệm chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cấp cao tối thiểu 02 năm trong 05 năm gần nhất. Tính cùng thang điểm.
 • Mở doanh nghiệp hoạt động thực chất, mang lại hiệu quả kinh tế tại địa điểm đầu tư.
 • Phương án mua lại doanh nghiệp có các yêu cầu cụ thể riêng. Cần thực hiện ít nhất một chuyến làm việc trong vòng 12 tháng từ mở hồ sơ quan tâm EOI.
 • Danh mục các ngành không khuyến khích, riêng GTA thêm loại trừ bed and breakfast, gas station, existing franchises.
 • Thang EOI 200 điểm trong đó hồ sơ cá nhân 126, kế hoạch kinh doanh 76 (tối thiểu cần 37).
 • Điểm EOI có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày nộp. Tham khảo: điểm mời đợt 22/04/2020 ở mức 132 điểm.
 • Tiếng Anh không bắt buộc tại giai đoạn làm hồ sơ và vận hành doanh nghiệp. Có thêm điểm EOI cho mức CLB 4 & 5. Chỉ yêu cầu tiếng Anh đạt CLB 4 tại đề cử PR.
 • Thêm điểm cho Past Specific Experience (DN tăng trưởng, xuất khẩu, cùng mã ngành) nhưng không bắt buộc.
 • Xác minh tích tụ tài sản bởi kế toán chỉ định & phỏng vấn tại Toronto khi được mời.
Tóm tắt chương trình:
 • Đăng ký online. Mời theo điểm từ trên xuống
 • Work Permit 2 năm cho đương đơn thực hiện Performance Agreement; Open Work Permit cho vợ/chồng.
 • Mở mới doanh nghiệp, hoạt động theo hợp đồng cam kết thực hiện. Sinh sống tại Ontario.
 • Nộp Final Report trong vòng 12 - 18 tháng sau khi đến Ontario cư trú.
 • Nhận đề cử, nộp hồ sơ PR tới IRCC theo kênh Provincial Nominee Program thông thường.
Link giới thiệu về địa phương:  
định cư canada diện kinh tế ontorio

định cư canada diện kinh tế ontorio

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK