Start Up Visa
Tổng quan chương trình:

Doanh nhân có ý tưởng sáng tạo (*) được tổ chức chỉ định tại Canada ủng hộ, rót vốn đầu tư hay bảo trợ tại vườn ươm khởi nghiệp:
  • Quĩ đầu tư mạo hiểm (venture capital funds) góp vốn $200,000
  • Nhóm đầu tư thiên thần (angel investor groups) góp vốn $75,000
  • Vườn ươm khởi nghiệp (business incubators) chấp thuận gia nhập
Điều kiện chương trình:

Dành cho doanh nhân có chuyên môn và tiềm năng mở doanh nghiệp sáng tạo, tạo việc làm, có khả năng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.

Yêu cầu về doanh nghiệp đạt chuẩn chương trình:
  • Ý tưởng sáng tạo (*) có thể do tư vấn định cư tại Canada đưa ra cho một nhóm nhà đầu tư
  • Mỗi nhà đầu tư nắm tối thiểu 10% cổ phần chi phối (tới 5 thành viên trong một dự án)
  • Các đương đơn và tổ chức chỉ định nắm hơn 50% cổ phần chi phối doanh nghiệp
  • Đương đơn hiện diện, điều hành doanh nghiệp tại Canada vào thời điểm nhận PR
  • Hoạt động chính của doanh nghiệp diễn ra tại Canada. Không ràng buộc kết quả, việc làm
Thư ủng hộ của tổ chức được chỉ định:
  • Liên hệ, trình bày ý tưởng thuyết phục được tổ chức phê chuẩn với Letter of Support
  • Mỗi tổ chức có một qui trình phê duyệt riêng như trình bày ý tưởng trực tiếp hay gửi kế hoạch kinh doanh chi tiết. Hồ sơ PR khoảng 12 tháng sau khi nhận được Letter of Support
Tiếng Anh tối thiểu mức IELTS 5 tại cả 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing, Speaking

Tài sản trên 500,000 CAD, kinh nghiệm quản lý, nền tảng ngành nghề phù hợp, văn bằng từ trung cấp trở lên là cần thiết nhưng không bắt buộc cụ thể.

Có thể xin Work Permit  để đến Canada trong khi làm hồ sơ PR khi tổ chức chỉ định chấp thuận.

Links thông tin tham khảo:

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK