BC Regional Pilot
Điều kiện chương trình:
 • Không giới hạn tuổi (có chấm điểm theo thang)
 • Đi khảo sát tại địa phương tham gia chương trình, cách tối thiểu 30km từ khu đô thị 75,000 dân
 • Ý tưởng kinh doanh phù hợp lĩnh vực ưu tiên theo mã ngành công nghiệp
 • Tổng tài sản tối thiểu 300,000 CAD có xác minh tài sản bởi kế toán chỉ định
 • Tiếng Anh đạt CLB 4 trở lên (có chấm điểm theo thang).
 • Bằng cấp sau trung học hoặc chủ sở hữu 100% doanh nghiệp tối thiểu 3 trong 5 năm qua
 • Tối thiểu 3 năm chủ doanh nghiệp hay 4 năm quản lý cấp cao; có thể kết hợp 1 năm chủ doanh nghiệp & 2 năm quản lý cấp cao.
Tóm tắt qui trình:
 • Đăng ký online. Mời theo điểm từ trên xuống; mức trung bình hiện tại  khoảng 110 điểm (của chương trình tương tự đầu năm 2019)
 • Có thể có phỏng vấn tại Vancouver; nhận Letter of Support cho hồ sơ Work Permit tại liên bang.
 • Work Permit 2 năm cho đương đơn thực hiện Performance Agreement; Open Work Permit cho vợ/chồng.
 • Mở mới doanh nghiệp sở hữu từ 51% vốn. Tạo 1 việc làm toàn thời gian cho người địa phương
 • Chi phí đầu tư $100,000; dự định sinh sống trong phạm vi địa phương đề cử.
 • Nộp Final Report vào thời điểm 12 tháng sau khi đến BC cư trú.
 • Nhận đề cử, nộp hồ sơ PR tới CIC theo kênh Provincial Nominee Program thông thường.
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
 
Bản đồ vùng lãnh thổ Bristish Columbia
(Bản đồ vùng lãnh thổ Bristish Columbia)

Tiêu chí chấm điểm hồ sơ chương trình:
 
Tiêu chí chấm điểm hồ sơ chương trình

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK