B.C
Điều kiện chương trình:
 • Không giới hạn tuổi; có chấm điểm theo thang
 • Không yêu cầu khảo sát tại tỉnh bang; có thêm điểm theo thời gian đã thực hiện chuyến đi
 • Chấm điểm hồ sơ của kế hoạch kinh doanh theo nhiều tiêu chí và kinh nghiệm quản lý liên quan lĩnh vực đầu tư
 • Tổng tài sản tối thiểu 600,000 CAD có xác minh tài sản bởi kế toán chỉ định; chấm điểm hồ sơ theo mức tài sản
 • Tiếng Anh đạt CLB 4 trở lên (có chấm điểm theo thang); chỉ bắt buộc tiếng Anh tại thời điểm đề cử PR sau thực hiện doanh nghiệp
 • Bằng cấp sau trung học hoặc chủ sở hữu 100% doanh nghiệp tối thiểu 3 trong 5 năm qua
 • Tối thiểu 3 năm chủ doanh nghiệp hay 4 năm quản lý cấp cao; có thể kết hợp 1 năm chủ doanh nghiệp & 2 năm quản lý cấp cao.
Tóm tắt qui trình:
 • Đăng ký online. Mời theo điểm từ trên xuống; mức trung bình hiện tại  115 điểm /thang điểm 200 (vào đầu năm 2024)
 • Có thể có phỏng vấn tại Vancouver; nhận Letter of Support cho hồ sơ Work Permit tại liên bang.
 • Work Permit 2 năm cho đương đơn thực hiện Performance Agreement; Open Work Permit cho vợ/chồng.
 • Mở mới doanh nghiệp sở hữu từ 51% vốn. Tạo 1 việc làm toàn thời gian cho người địa phương trong thời gian tối thiểu 6 tháng trước nộp Final Report
 • Chi phí đầu tư $200,000; có thể đầu tư bất cứ đâu tại B.C. không phụ thuộc đề cử của địa phương
 • Nộp Final Report vào thời điểm 18-20 tháng sau khi đến BC cư trú.
 • Nhận đề cử, nộp hồ sơ PR tới CIC theo kênh Provincial Nominee Program thông thường.
Bản đồ vùng lãnh thổ Bristish Columbia
 
Tiêu chí chấm điểm hồ sơ chương trình:

 
 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK