RNIP
Rural and Northern Immigration Pilot

Phạm vi áp dụng:
 • Chương trình định cư việc làm ưu tiên vùng xa & miền bắc Canada. Chương trình thử nghiệm 5 năm, hiệu lực tới tháng 8/2024
 • RNIP áp dụng cho mọi vị trí nghề NOC 0,A,B,C,D trong đó phổ biến là NOC B nghề kỹ năng có nhu cầu cao tại Canada trong định cư việc làm
 • Mở rộng hơn chương trình AIP về yêu cầu nền tảng kinh nghiệm so với vị trí NOC tuyển dụng. Áp dụng kinh nghiệm tại đúng NOC/TEER hoặc 1 cấp trên hay dưới vị trí tuyển dụng, ví dụ NOC B kinh nghiệm NOC A, B, C có thể áp dụng 
Đương đơn tiềm năng:
 • Diện lao động có nền tảng kinh nghiệm đáp ứng đúng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại 11 vùng địa phương tham gia chương trình
 • Sẵn sàng làm việc, sinh sống tại địa phương đề cử mình
 • Mong muốn có việc làm, thu nhập ổn định ngay khi đến Canada
Yêu cầu:
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong 3 năm gần nhất đúng lĩnh vực tuyển dụng
 • Hợp đồng tuyển dụng dài hạn, với mức lương từ trung bình của vị trí tại Job Bank
 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào của địa phương ngoài yêu cầu chung của chương trình
 • Đạt yêu cầu chung chương trình
  • Đánh giá tín chỉ bằng cấp ECA (educational credential assessment) phù hợp yêu cầu mã ngành
  • Tiếng Anh theo từng mức NOC khác nhau: CLB 4, 5, 6 tương ứng với NOC C/D, B và 0, A
  • Khả năng tài chính nhất định cho hành trình
  • Lý lịch tư pháp, sức khỏe phù hợp yêu cầu định cư Canada
Tóm tắt qui trình
 • Doanh nghiệp tuyển dụng phải hoạt động tại địa bàn, đăng ký & được phê duyệt bởi địa phương
 • Lựa chọn địa phương phù hợp, tìm kiếm, kết nối việc làm bởi tư vấn; có được hợp đồng tuyển dụng (job offer)
 • Hồ sơ xếp hạng tại địa phương, đề cử theo thực tế cạnh tranh / điểm số mời định kỳ
 • Nhận đề cử giới thiệu của địa phương cho chương trình RNIP
 • Nộp hồ sơ PR tại Bộ di trú IRCC, thời gian xử lý ưu tiên 12 tháng. Có thể xin Work Permit qua làm việc sớm tại doanh nghiệp
 • Đến làm việc, sinh sống lâu dài tại địa phương đề cử theo cam kết ban đầu. Tuy nhiên, mọi công dân và thường trú nhân PR holders có toàn quyền tự do di chuyển, sinh sống tại mọi nơi trong Canada
RNIP

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK