Nova Scotia
Điều kiện chương trình:
 • Tuổi từ 21-55, không tính điểm ngoài giới hạn này
 • Đồng ý cư trú tại Nova Scotia trong khi sở hữu và chủ động quản lý một doanh nghiệp Nova Scotia;
 • Tài sản tối thiểu 600.000 CAD, có xác minh do tỉnh bang chỉ định
 • Tối thiểu 03 năm chủ DN từ 33,33% sở hữu trong 10 năm qua hoặc 05 năm quản lý cao cấp trong 10 năm qua
 • Trình độ tốt nghiệp trung học đã được tính điểm. Đánh giá tín chỉ ECA
 • Tiếng Anh đạt CLB5 ~ IELTS 5 trong vòng 2 năm
 • Mức đầu tư tối thiểu 150.000 CAD
Tóm tắt qui trình:
 • Bước 1: Nộp hồ sơ Thể hiện quan tâm (EOI – Expression of Interest)
 • Bước 2: Nhận Thư mời nộp hồ sơ
 • Bước 3: Tham dự phỏng vấn trực tiếp và ký Thỏa thuận thực hiện kinh doanh  (BPA - Business Performance Agreement)
 • Bước 4: Nhận Giấy phép làm việc và thành lập doanh nghiệp tại NS
 • Bước 5: Yêu cầu Đề cử của tỉnh bang
 • Bước 6: Nhận hồ sơ thường trú (PR)
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
nova scotia 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK