SINP
Điều kiện chương trình:
 • Tóm tắt qui trình: Tìm việc > Thư phê duyệt JAL > Đề cử tỉnh bang > PR liên bang.
 • Đánh giá nền tảng, tính điểm hồ sơ đạt mức tối thiểu 60/110 của kênh Skilled Workers
 • Lĩnh vực nghề thiết yếu Hard-to-Fill Skills Pilot mở lại sau sửa đổi dự kiến vào Spring 2024
 • Kênh riêng cho nghành công nghệ, IT: Tech Talent Pathway 
 • Hồ sơ online của đề cử tỉnh bang SNIP
 • Hồ sơ PR tại liên bang, thời gian xử lý 11 tháng (vào T5/2024

 
Tóm tắt qui trình:
 • Nộp PR ngoài Canada ngay với kênh Skilled Workers; có thể đến Canada sớm bằng Work Permit
 • Tiếng Anh tối thiểu mức IELTS 4.0 (CLB 4), tùy theo kênh nộp
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại nghề nộp; Skilled workers nên có tổng thời gian làm việc từ 9 năm
 • Trình độ đại học để đảm bảo điểm số hồ sơ 60/110. 
 • Lý lịch tư pháp, sức khỏe phù hợp yêu cầu định cư Canada

 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK