Federal Skilled Worker
Điều kiện chương trình:

Về hệ thống mã ngành nghề NOC của Canada:
 • Skill Type 0 (zero): Nghề quản lý (management jobs)
 • Skill Level A: Nghề chuyên nghiệp cần có bằng tốt nghiệp đại học (Professional jobs)
 • Skill Level B: Nghề kỹ thuật, thợ cần bằng cao đẳng hay thực tập nghề (Technical jobs and skilled trades)
 • Skill Level C: Nghề trung cấp cho tốt nghiệp trung học hay trường dạy nghề (Intermediate jobs)
 • Skill Level D: Nghề lao động tự đào tạo trong quá trình làm việc (Labour jobs)
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong 10 năm gần nhất
 • Kinh nghiệm thuộc nhóm 0 (quản lý), A (chuyên nghiệp - đại học), B (nghề kỹ thuật & thợ - cao đẳng…) theo NOC.
 • Làm đúng loại mô tả công việc trong ngành phân loại theo NOC
 • Đạt tối thiểu 67 điểm theo thang điểm (100) diện Tay nghề
 • Khả năng tài chính cho cuộc sống ban đầu (gia đình 4 người $22,856)
Tóm tắt qui trình:
 • Kiểm tra điều kiện; nhận mã tham chiếu (i.e JM1234567890)
 • Tạo profile (online), hoàn chỉnh trong 90 ngày
 • Chấp thuận vào pool of candidates, hiệu lực 12 tháng
 • Tìm việc, tạo Job Match account tại Job Bank (optional)
 • Job offer của công ty mời cần đánh giá tác động trên thị trường tuyển dụng - LMIA (Labour Market Impact Assessment)
 • Thêm điểm khi có bằng cấp Canada, job offer hoặc Đề cử tỉnh bang
 • Nộp hồ sơ khi được chọn trong vòng 90 ngày
 • Xét duyệt CIC trong vòng tối đa 6 tháng với đầy đủ hồ sơ
Qui trình Express Entry:
 
Qui trình Express Entry
Hệ thống tính điểm CRS:
 
Hệ thống tính điểm CRS
 
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS:
 
Thang điểm tiếng Anh qui đổi CLB và IELTS

So sánh các chương trình:
 
express entry so sanh cac chuong trinh
 

 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK