Prince Edward Island
Điều kiện chương trình:
 • Tổng tài sản tích lũy từ kinh doanh/làm việc mang lại, từ 600,000 CAD trở lên, không chấp nhận tài sản cho tặng.
 • Người đương đơn chính tuổi từ 21-54, không tính điểm ngoài giới hạn này.
 • Trình độ tối thiểu Cao đẳng đã được tính điểm.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm (quản lý cấp cao, chủ doanh nghiệp) trong 5 năm gần nhất.
 • Chứng chỉ tiếng Anh đạt CLB5 ~ IELTS 5 trong vòng 2 năm kể từ ngày nhận hồ sơ. Tối thiểu CLB 4 với hồ sơ có thêm điểm tại các tiêu chí khác.
 • Chương trình PEI chuyển qua Work Permit, xét điểm hồ sơ Biểu thức Quan tâm – EOI, từ tháng 09/2018.
 • Từ tháng 08/2022 áp dụng đánh giá hồ sơ tài sản (net worth verification report) bởi kế toán độc lập do PEI chỉ định.
Tóm tắt qui trình:
 • Đến PEI làm việc tại địa phương khảo sát, lấy xác nhận ủng hộ của địa phương (yêu cầu cũ, không còn cần thiết với mức điểm dễ các năm gần đây – tại cập nhật đầu 2023).
 • Nộp hồ sơ bày tỏ quan tâm EOI pool. Điểm trung bình các năm 2021-2022 chỉ ở mức 62-67 (trên thang điểm 200).
 • Nhận mời nộp hồ sơ. Chuyến đi khảo sát PEI trong 5 ngày làm việc, kết hợp phỏng vấn (trong covid và tại cuối 2022 vẫn áp dụng phỏng vấn online)
 • Nhận Thư ủng hộ Giấy phép lao động (Work Permit Letter of Support) nếu kế hoạch kinh doanh được duyệt & hồ sơ đạt yêu cầu.
 • Work Permit thời hạn 2 năm. Landing tới PEI sinh sống & mở doanh nghiệp.
 • Nhận đề cử PR sau khi doanh nghiệp hoạt động 1 năm, đáp ứng điều kiện cư trú và chi phí hoạt động doanh nghiệp đạt 75,000 CAD/năm đầu. Không yêu cầu thuê mướn lao động vả không phụ thuộc kết quả kinh doanh.
 • Hồ sơ PR tại Bộ di trú IRCC. Duy trì hoạt động doanh nghiệp trong thời gian chờ PR.
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
 

pei

(Tỉnh bang PEI, thành phố Charlottetown)
 

PEI introduction videos
Source: Office of Immigration, Prince Edward Island
 
About PEI:
 
 
About Charlottetown & 11 communities:
 
1. Moving to Canada: Town of Alberton, Prince Edward Island
 
2. Moving to Canada: Town of Cornwall, Prince Edward Island
 
3. Moving to Canada: City of Charlottetown, Prince Edward Island
 
4. Moving to Canada: Town of Stratford, Prince Edward Island
 
5. Moving to Canada: Town of Georgetown, Prince Edward Island
 
6. Moving to Canada: Town of Kensington, Prince Edward Island
 
7. Moving to Canada: Town of Borden-Carleton, Prince Edward Island
 
8. Moving to Canada: Town of O'Leary, Prince Edward Island
 
9. Moving to Canada: Town of Montague, Prince Edward Island
 
10. Moving to Canada: Town of Souris, Prince Edward Island
 
11. Moving to Canada: Town of North Rustico, Prince Edward Island
 
12. Moving to Canada: City of Summerside, Prince Edward Island
 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK