Manitoba
Điều kiện chương trình:
 • Tuổi từ 25-49, không tính điểm ngoài giới hạn này
 • Tài sản tối thiểu 500.000 CAD, tính điểm cho tổng tài sản
 • Kinh nghiệm quản lý tối thiểu 03 năm trong 5 năm gần nhất; ưu tiên chủ DN sở hữu từ 33,33% trở lên
 • Trình độ tốt nghiệp trung học đã được tính điểm. Đánh giá tín chỉ ECA
 • Tiếng Anh đạt CLB5 trong vòng 2 năm, cộng điểm vợ/chồng
 • Mức đầu tư 250.000 CAD tại vùng thủ phủ Manitoba Capital Region (MCR), 150,000 CAD tại các vùng khác
Tóm tắt qui trình:
 • Thực hiện chuyến đi khảo sát Business Research Visit tới Manitoba trong vòng 1 năm trước khi nộp hồ sơ
 • Nộp hồ sơ Thể hiện quan tâm (EOI – Expression of Interest). Hệ thống MPNP Online từ hè 2019
 • Nhận Thư mời nộp hồ sơ; xác minh tài sản trong vòng 120 ngày
 • Ký Thỏa thuận thực hiện kinh doanh  (BPA - Business Performance Agreement)
 • Nhận Giấy phép làm việc và thành lập doanh nghiệp tại MB
 • Mở doanh nghiệp trong vòng 18 tháng sau khi đến; Nộp yêu cầu Đề cử tỉnh bang sau ít nhất 6 tháng hoạt động doanh nghiệp, tạo 1 việc làm
 • Nhận hồ sơ thường trú (PR)
Links của cơ quan phụ trách di trú:
Links giới thiệu về địa phương:
 

winnipeg

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK