Định cư Mỹ EB-3
Điều kiện chương trình:
  • Đương đơn trong tuổi lao động, không yêu cầu kinh nghiệm phù hợp với việc tuyển dụng
  • Thời gian xử lý tổng thể khoảng 4 năm (tại thời điểm T5/2024) do quota hạn chế hàng năm của EB-3c
  • Sẵn sàng làm việc lao động thực tế tại doanh nghiệp tuyển dụng, vùng xa tại Mỹ trong tối thiểu 01 năm đầu.
  • Đáp ứng các nhu cầu của vị trí tuyển dụng: Nhiệm vụ, yêu cầu tối thiểu, mức lương phổ biến áp dụng tại khu vực
  • Không vi phạm luật di trú Mỹ trong quá khứ, tình trạng hợp pháp nếu đang ở trong Mỹ chờ thủ tục “Chuyển tình trạng”

 
Qui trình visa lãnh sự với đương đơn ở ngoài Mỹ:


 
Tóm tắt qui trình:
  • Qui trình: Tìm việc tại doanh nghiệp tuyển dụng > Phê duyệt hồ sơ việc làm tại DOL > Hồ sơ di trú I-140 tại USCIS > Visa tại Lãnh sự quán
Kênh định cư có ngay thẻ xanh Mỹ:
 

 
Link tham khảo:
Tham khảo thời gian visa bulletin các diện định cư Mỹ:
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK