Owner Operator
Tổng quan chương trình
 
 • Doanh nhân mua hoặc thành lập doanh nghiệp tại Canada trở thành chủ sở hữu chính
 • Doanh nghiệp xin giấy phép nhập khẩu lao động LMIA vị trí quản lý cấp cao cho chính chủ sở hữu 
 • Đương đơn xin Work Permit 02 năm
 • Điều hành doanh nghiệp, xin PR sau khi có mặt tại Canada.
Owner – Operation không phải là một chương trình định cư riêng rẽ mà là một lộ trình đường vòng qua Work Permit đến PR sau khi sở hữu, vận hành doanh nghiệp.

Điều kiện chương trình

Yêu cầu về ứng viên:
 • Không có yêu cầu cụ thể cho ứng viên, ngoài việc phải sở hữu doanh nghiệp để có job offer
 • Nắm tối thiểu 50.01% cổ phần chi phối doanh nghiệp, không qui định qui mô doanh nghiệp
 • Kinh nghiệm quản lý, nền tảng hồ sơ, tiếng Anh phù hợp cho vị trí, hoạt động kinh doanh
Qui trình hồ sơ:
 • Đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp mua, tìm hiểu về Canada, lĩnh vực kinh doanh
 • Mua doanh nghiệp hoặc thực hiện việc chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, thể hiện cam kết
 • Kế hoạch kinh doanh cho vận hành, phát triển doanh nghiệp mang lại lợi ích kinh tế
 • Hồ sơ xin LMIA* (Labour Market Impact Assessment), kênh lao động nước ngoài tạm
 • Nộp hồ sơ Work Permit cho vị trí tuyển dụng đương đơn đồng thời là chủ doanh nghiệp
 • Nhận Work Permit thời hạn thông thường 1-2 năm, đến Canada sinh sống, làm việc
 • Xin PR theo các chương trình khác tại thời điểm phù hợp trong thời gian Work Permit
(*) Ứng viên có nền tảng hồ sơ tốt sẵn sàng cho kênh Federal Express Entry có thể bổ sung 200 điểm CRS (Arranged employment - NOC 00) tại thời điểm có được phê duyệt LMIA.

Thực hiện đầu tư, triển khai hoạt động doanh nghiệp trước khi có Work Permit. Không hạn chế địa bàn mở doanh nghiệp.

Cơ quan phê duyệt LMIA là Bộ lao động ESDC; hồ sơ di trú thực hiện tại Bộ di trú IRCC

Links giới thiệu
 

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK