Kế hoạch kinh doanh tại hồ sơ
KẾ HOẠCH KINH DOANH TRONG ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh, hoạt động của doanh nghiệp và nhận đề cử luôn là quan tâm lớn của đa số các đương đơn. Với nhiều qui định chặt chẽ nhưng chính phủ các tỉnh bang luôn đặt trọng tâm vào hỗ trợ doanh nhân lập nghiệp tại điểm đến. Di cư diện đầu tư sẽ thành công trọn vẹn và "miễn phí" khi đương đơn tạo được doanh nghiệp cho cuộc sống mới của mình.

Các lĩnh vực kinh doanh nào được ưu tiên và không phù hợp?

Chương trình mỗi tỉnh bang có các ngành được khuyến khích đầu tư khác nhau, tại từng khu vực địa lý… Riêng tại PEI chương trình mới từ 2018 không còn danh mục ngành ưu tiên như trước đây ngoài việc tăng thêm điểm EOI cho đầu tư vào ngành trang trại. Ngoài ra luôn có danh mục các ngành nghề không được thực hiện thường là kinh doanh thụ động. Tại Ontario chia ra ngoài vùng GTA có ưu tiên, cũng như ngành IT, digital…

Có phải thực hiện kế hoạch kinh doanh tại địa phương đã cấp xác nhận endorsement?
BC Regional Pilot phải có khảo sát, xác nhận của địa phương mới được mời nộp; tại PEI nếu có khảo sát tăng điểm EOI phải lập kế hoạch kinh doanh tại vùng đó (thực tế đã bỏ do điểm mời thấp). Cần cân nhắc khả năng kinh doanh tại địa phương ngay tại giai đoạn EOI để đảm bảo tính phù hợp sau này trong cuộc sống và kinh doanh.
 
Có thể thay đổi kế hoạch kinh doanh?
Hoàn toàn có thể nếu có lý do hợp lý hay thời gian đã kéo dài tới lúc đến Canada dù các chương trình không mong muốn. Cần thông báo bằng văn bản cho viên chức phụ trách để được phê chuẩn không nằm trong nhóm ngành bị loại trừ. Tại PEI đương đơn có thể tự lên kế hoạch kinh doanh điều chỉnh mà không cần dịch vụ kế toán CPA như tại hồ sơ ban đầu.
 
Thời hạn thực hiện kế hoạch kinh doanh?
Trong vòng hai năm kể từ ngày đến. Vào thời điểm 30 ngày cuối của thời hạn hai năm chính phủ sẽ có cảnh báo để đương đơn phải cung cấp được tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã bắt đầu hoạt động. Trong thực tế và với Work Permit, càng nên thực hiện sớm nhất có thể để tiết kiệm thời gian.
 
Phải duy trì doanh nghiệp PNP đến lúc nào?
Sau 12 tháng hoạt động bắt đầu làm báo cáo tài chính, nộp hồ sơ đề cử tỉnh bang và chờ hồ sơ PR liên bang đều cần duy trì doanh nghiệp. Trong chờ PR hoàn toàn có thể điều chỉnh hoạt động hình thức phù hợp, giảm chi phí… nhưng cần có đồng ý của viên chức phụ trách hồ sơ. Cam kết đầu tư kết thúc tại thời điểm trở thành thường trú nhân và là mục đích của mọi chương trình kêu gọi người di dân đầu tư đến địa phương.
 
Ưu tiên nào trong doanh nghiệp đầu tư PNP?
Doanh nghiệp PNP là một đặc thù hiếm có trong quản trị, vừa kinh doanh vì lợi nhuận vừa để đáp ứng cam kết đầu tư PR, nhiều khi cái sau quan trọng hơn cái trước. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể “vận dụng” các qui định để hoạt động đủ mức tối thiểu nhất nếu muốn. Doanh nghiệp PNP ngoài sự quản lý về thuế của Cục thuế CRA như mọi Canadian business còn chịu sự quản lý hành chính của Sở di trú tỉnh bang về cam kết của chương trình.

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK