Thủ tục liên bang & thẻ PR

THỦ TỤC IRCC LIÊN BANG & THẺ PR

Một khi bạn đã làm hồ sơ định cư thì khoảng thời gian "khắc khoải" nhất và kéo dài sẽ là chờ xét duyệt tại liên bang. Nhận được Đề cử tỉnh bang là công đoạn quan trọng nhất trong hành trình di cư đầu tư nhưng về lý thuyết chỉ có IRCC mới có toàn quyền quyết định cấp visa hay không về mặt hồ sơ, y tế và an ninh. DTK Partners với khác biệt về thông tin chính xác, khả năng đồng hành cùng khách hàng tại điểm đến sẽ tiếp tục là cầu nối giúp cho việc hòa nhập vào cuộc sống mới của bạn đỡ đi nhiều bỡ ngỡ, xa lạ tại một môi trường khác biệt hoàn toàn ở Canada.

Có thể nộp hồ sơ định cư đầu tư theo online hay không?
Với PEI là không; nhiều tỉnh bang khác đã làm online. Bộ di trú IRCC tại 2022 đang cải tiến nhiều chương trình định cư có thể nộp online.

Theo dõi hồ sơ trong phê duyệt PR như thế nào?
Khi nộp hồ sơ giấy có thể link vào hệ thống online của IRCC trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được thông báo hồ sơ đã được nhận, với AoR. Qua thời điểm này mọi liên lạc với đương đơn mặc nhiên thực hiện qua đường thư tín/e-mail sẽ không thuận tiện khi cần bổ sung hồ sơ (thông tin có thể thay đổi tùy tiến độ cải tiến của IRCC)
 
Thời gian xem xét hồ sơ tại liên bang là bao lâu?
Có thể kiểm tra tại trang web của IRCC về thời gian trung bình tại từng thời điểm, hiện tại (tháng 5/2022) đang là cao điểm của tồn đọng hồ sơ di trú Canada nên mọi thời gian xử lý không có tính đại diện cho tương lai, khoảng 27 tháng cho hồ sơ PR định cư diện đầu tư PNP.
 
Qui trình tại liên bang sẽ như thế nào?
Hồ sơ gửi tới Trung tâm tiếp nhận (CIO) tại Sydney, Nova Scotia phải chờ trung bình vài tháng mới được mở ra rà soát. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ bị trả lại; hồ sơ thiếu sót sẽ được yêu cầu bổ sung. CIO sẽ cấp số hồ sơ AoR (Acknowledgement of Receipt) và UCI (Unique Client Identifier) là số ID sau này của thẻ PR. Hồ sơ chỉ thực sự được cho là đang xem xét khi đã được chuyển qua Bộ phận xét duyệt visa tại Singapore (đối với đương đơn Việt Nam). Nhận được yêu cầu khám sức khỏe sẽ là công đoạn then chốt nhất của quá trình, sau đó là yêu cầu nộp hộ chiếu để dán visa định cư và nhận Certificate Of Permanent Resident (COPR). Nhiều công đoạn đã và sẽ đổi qua electronic không còn bằng chứng từ cần cập nhật tại thời điểm đọc.
 
Khi nào “phải” xuất cảnh đi Canada?
Visa định cư hay Work Permit chỉ có thời hạn thông thường là 8 – 10 tháng, do kết quả khám sức khỏe chỉ có giá trị tối đa một năm. Trong thời hạn của immigrant visa, đương đơn và người phụ thuộc phải vào Canada lần đầu (landing) để trở thành thường trú nhân (PR holder). Người phụ thuộc có thể đi sau đương đơn nhưng không được vào Canada trước.
 
Bao giờ nhận được thẻ PR khi ở Canada?
Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đến. Trong thời gian này đương đơn chỉ có giấy xác nhận thường trú nhân (COPR) là giấy tờ chính thức tại Canada, dùng cho mọi thủ tục hành chính khác như số an sinh xã hội (SIN), thẻ y tế, mở tài khoản…
 
Có thể ra khỏi Canada khi chưa nhận được thẻ PR?
Đương đơn có thể ra khỏi Canada nhưng khi vào lại cần có thẻ PR để tránh phát sinh giấy tờ khác phức tạp. Có thể đăng ký gửi thẻ PR về bất kỳ địa chỉ nào tại Canada, không nhất thiết phải vào địa chỉ tại tỉnh cư ngụ.
 
Diện giấy phép lao động (Work Permit) bao giờ có thẻ PR?
Work Permit cần phải thực hiện kế hoạch kinh doanh như đã đề ra, sau một năm doanh nghiệp vận hành đủ điều kiện về chi phí mới nhận được đề cử tỉnh (Nomination Certificate) để làm hồ sơ PR dù đang ở tại Canada thời điểm đó. Nếu không thực hiện kinh doanh hay không đạt điều kiện sẽ không được đề cử, đồng nghĩa với việc phải ra khỏi Canada khi hết hạn WP nhưng điều này không xảy ra trong thực tế.
 
Thời hạn lưu trú tại Canada để duy trì thẻ PR?
Đủ hai năm trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp PR. Không qui định số ngày ở của từng năm, chỉ yêu cầu đảm bảo đủ 730 ngày trong thời hạn 5 năm. Sau PR cần ở đủ 3 trong 5 năm để đủ điều kiện thi quốc tịch. Diện Work Permit đầu tư được đếm thời gian residence bằng 50% số ngày tạm trú WP và tối đa 1 năm cho hồ sơ quốc tịch, nghĩa là khi có PR chỉ cần ở thêm 2 năm là đủ điều kiện quốc tịch.

Đặt hẹn tư vấn

Đăng ký tư vấn chi tiết (có tính phí) để có được tối đa thông tin ban đầu trước khi quyết định thực hiện hồ sơ. Phí được hoàn trả khi ký hợp đồng chính thức.

Đăng ký thành công!

OK